Budynek aktywizujący studentów

Podejmij naukę na studia podyplomowe SWPS Poznań i otrzymaj dyplom SWPS Collegium Da Vinci

Nawet najpilniejsi studenci unikają niektórych wykładów lub po prostu nudzą się podczas zajęć. Powodem może być nie tyle niewłaściwy dobór zagadnień na zajęcia, co sposób ich przedstawiania przez prowadzących. Z tego powodu warto wyposażyć uczelniane budynki w najnowsze rozwiązania technologiczne, wychodząc naprzeciw studenckim oczekiwaniom i przyzwyczajeniom.

Budynek wyposażony w dostęp do sieci bezprzewodowej, nowoczesny punkt ksero i sale komputerowe pozwalają studentom na naukę w trybie, do którego zdążyli się już przyzwyczaić.

Wyszukiwanie informacji w sieci, kserowanie notatek lub przesyłanie zdjęć to skuteczne i najczęściej stosowane metody pozyskiwania wiedzy. Jeśli warunki do nauki tymi metodami będą zapewnione wewnątrz uczelnianego budynku, studenci wykażą się dużo większą aktywnością.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *