Miejsce spotkań studentów

Zawód z przyszłością projektowanie gier komputerowych w WSNHiD w Poznaiu internet marketing

Założenia tzw. krajobrazu naukowego określają takie zaprojektowanie przestrzeni budynku, by spełniania one funkcję dydaktyczną w każdym miejscu. Jednym z podstawowych założeń kryjących się za nowoczesnymi projektami tego typu jest to, że studenci uczą się nie tylko podczas zajęć, ale również podczas przerw między zajęciami, w kontaktach interpersonalnych. Wymiana poglądów i informacji może być równie skuteczną metodą poszerzania horyzontów, jak słuchanie profesorskiego wykładu.

Aby wymiana informacji pomiędzy studentami mogła przebiegać sprawnie, należy wygospodarować w obrębie uczelni miejsce spotkań. To znaczy przestrzeń, w której studenci będą mogli odpocząć podczas przerwy, przy okazji nawiązując znajomości lub rozmawiając ze znajomymi z grupy zajęciowej. Miejsce takie może być połączone z bufetem, dzięki któremu każdy głodny student nabierze sił i motywacji do dalszej nauki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *