Budynek aktywizujący studentów

Budynek aktywizujący studentów

Nawet najpilniejsi studenci unikają niektórych wykładów lub po prostu nudzą się podczas zajęć. Powodem może być nie tyle niewłaściwy dobór zagadnień na zajęcia, co sposób ich przedstawiania przez prowadzących. Z tego powodu warto wyposażyć uczelniane budynki w najnowsze rozwiązania technologiczne, wychodząc naprzeciw studenckim oczekiwaniom i przyzwyczajeniom.

Czytaj dalej

Uczelniany punkt ksero

Uczelniany punkt ksero
Poznańskie studia podyplomowe swps we współpracy z WSNHiD

Studenckie kserowanie notatek obrosło już w legendy. Nieco żartobliwe podejście do tego tematu nie oznacza jednak, że kserowanie jest złą metodą zdobywania wiedzy. Oczywiście na naganę zasługują studenci, którzy zamienili chodzenie na wykłady na wizyty w punktach ksero, poza tym jednak kserokopiarka to idealny sposób szybkie zdobycie informacji zawartych na kilku stronach książek czy uzupełnienia notatek z wykładu, na którym student nie mógł być np. z powodu choroby.

Czytaj dalej

Miejsce spotkań studentów

Miejsce spotkań studentów

Założenia tzw. krajobrazu naukowego określają takie zaprojektowanie przestrzeni budynku, by spełniania one funkcję dydaktyczną w każdym miejscu. Jednym z podstawowych założeń kryjących się za nowoczesnymi projektami tego typu jest to, że studenci uczą się nie tylko podczas zajęć, ale również podczas przerw między zajęciami, w kontaktach interpersonalnych. Wymiana poglądów i informacji może być równie skuteczną metodą poszerzania horyzontów, jak słuchanie profesorskiego wykładu.

Czytaj dalej

Krajobraz naukowy

Krajobraz naukowy

Krajobraz naukowy to nowe określenie odnoszące się do struktury przestrzeni uczelni wyższej. Nowe sposoby nauczania, prowokowane w dużej mierze przez nowe technologie i zmieniającą się strukturę społeczną, wymagają również zmian w zakresie projektu samego budynku i terenów przynależących do uniwersytetu.

Krajobraz naukowy oznacza taki ukształtowanie przestrzeni, po której poruszają się studenci, by sprzyjała ona nauce w każdym miejscu – nie tylko na sali wykładowej, ale

Czytaj dalej

Sklepik z materiałami biurowymi

Sklepik z materiałami biurowymi

Mimo coraz powszechniejszego wykorzystywania nowych technologii na zajęciach, niektóre tradycyjne artykuły biurowe wciąż cieszą się popularnością wśród studentów i wykładowców.

Długopisy, notesy lub przybory kreślarskie czasem okazują się niezastąpione. Co ma zrobić student, gdy nie dysponuje potrzebnymi akcesoriami? Najlepiej byłoby, gdyby istniała możliwość zakupu odpowiednich produktów w ramach uczelni.

Czytaj dalej

Wi-Fi w całym budynku

Wi-Fi w całym budynku

Dostęp do sieci bezprzewodowej staje się rozwiązaniem popularniejszym od połączenia za pomocą kabla. Nowoczesne urządzenia, takie jak tablety czy smartphone’y działają głównie w oparciu o sieć bezprzewodową.

Ich użytkownicy czasem korzystają z komercyjnych, płatnych sieci, czasem jednak łączą się z Internetem jedynie wtedy, gdy urządzenie znajduje się w zasięgu darmowej sieci Wi-Fi. To właśnie to ostatnie rozwiązanie powinno być dostępne w każdym miejscu uniwersyteckiego budynku.

Czytaj dalej