Krajobraz naukowy

Krajobraz naukowy to nowe określenie odnoszące się do struktury przestrzeni uczelni wyższej. Nowe sposoby nauczania, prowokowane w dużej mierze przez nowe technologie i zmieniającą się strukturę społeczną, wymagają również zmian...

Wi-Fi w całym budynku

Dostęp do sieci bezprzewodowej staje się rozwiązaniem popularniejszym od połączenia za pomocą kabla. Nowoczesne urządzenia, takie jak tablety czy smartphone'y działają głównie w oparciu o sieć bezprzewodową. Ich użytkownicy czasem korzystają z komercyjnych, płatnych sieci, czasem jednak łączą się z Internetem jedynie wtedy, gdy urządzenie znajduje się w zasięgu darmowej sieci Wi-Fi. To właśnie to ostatnie rozwiązanie powinno być dostępne...

Budynek aktywizujący studentów

Nawet najpilniejsi studenci unikają niektórych wykładów lub po prostu nudzą się podczas zajęć. Powodem może być nie tyle niewłaściwy dobór zagadnień na zajęcia, co sposób ich przedstawiania przez prowadzących. Z tego powodu warto wyposażyć uczelniane budynki w najnowsze rozwiązania technologiczne, wychodząc naprzeciw studenckim oczekiwaniom i przyzwyczajeniom. (więcej…)