Budynek aktywizujący studentów

Budynek aktywizujący studentów
Sztuka prowadzenia teatru jako instruktor teatralny w WSNHiD uczelnia Poznań

Nawet najpilniejsi studenci unikają niektórych wykładów lub po prostu nudzą się podczas zajęć. Powodem może być nie tyle niewłaściwy dobór zagadnień na zajęcia, co sposób ich przedstawiania przez prowadzących. Z tego powodu warto wyposażyć uczelniane budynki w najnowsze rozwiązania technologiczne, wychodząc naprzeciw studenckim oczekiwaniom i przyzwyczajeniom.

Czytaj dalej

Wi-Fi w całym budynku

Wi-Fi w całym budynku

Dostęp do sieci bezprzewodowej staje się rozwiązaniem popularniejszym od połączenia za pomocą kabla. Nowoczesne urządzenia, takie jak tablety czy smartphone’y działają głównie w oparciu o sieć bezprzewodową.

Ich użytkownicy czasem korzystają z komercyjnych, płatnych sieci, czasem jednak łączą się z Internetem jedynie wtedy, gdy urządzenie znajduje się w zasięgu darmowej sieci Wi-Fi. To właśnie to ostatnie rozwiązanie powinno być dostępne w każdym miejscu uniwersyteckiego budynku.

Studiowanie na wydziale akademia trenera to pewna przyszłość Czytaj dalej